פורים לאתר5

חלת דג דובדבן

פורים לאתר11

חלת פורים שמח

פורים לאתר9

חלת מגילת אסתר

פורים לאתר2

חלה לבקבוק יין גדול

פורים לאתר13

חלת כינור בגודל 0.80

פורים לאתר12

חלת ענק כינור בגודל 1.60

פורים לאתר10

חלת ליצן בגודל 0.80

פורים לאתר7

חלת ענבים

פורים לאתר

חלת דג בינוני

פורים לאתר6

חלת דג גדול בגודל 0.80

פורים לאתר3

חלה לבקבוק יין בינוני

פורים לאתר4

חלת שטריימל קטן

פורים לאתר8

חלת שטריימל גדול

פורים לאתר14

חלת תנור בגודל 1.60